Hotele

Hotelet e mëposhtme kanë një marrveshje për tarifa te reduktuara për pjesëmarresit e edicionit të katërt Albanian Halal Expo.

Nëse Ju jeni Group Leader dhe/ose Delegacion zyrtar, Ju lutem na kontaktoni direct në: info@halal.al për një shërbim zyrtar.