Delegacione dhe Shërbimi Viza

Individet dhe/ose Delegacionet Zyrtare, te cilet kane nevoje per vizë hyrjeje për në Republikën e Shqipërisë, janë të lutur të dërgojnë një email zyrtar në:

info@halal.al


Expo Group shpk do të lëshojë një Ftesë Zyrtare për të aplikuar për vizë hyrjeje në Republikën e Shqipërisë.

Në të gjitha rastet jeni të lutur që të plotësoni Formën e Aplikimit Per Vize, e cila do t’Ju dergohet me email pas një kërkese formale.