Sponsor


Nëse dëshironi të bëheni pjesë e programit tonë të sponsorizimit, Albanian Halal Expo Ju ofron zgjedhje dhe zgjidhje të ndryshme të cilat do t’i përshtaten më së miri buxheteve dhe tipologjisë së biznesit Tuaj.

Ju lutem kontaktoni si më poshtë për një komunikim direkt rreth Paketës Tuaj të Sponsorizimit.

Email: info@halal.al
Tel: +355 67 45 00000


ose Shkarkoni Broshuren e Sponsorit

Mundësi Sponsorizimi