Profili i VizitorëvePanairi i Produkteve Hallall “Albanian Halal Expo” është një panair i specializuar i cili ka të bëjë me :
Blerës të produkteve Hallall, Prodhues Hallall, dhe Exportues Hallall.

Ai do të jetë platforma drejtuese në Rajonin Ballkanik për Industritë Hallall, ku ju do të takoni personat kyç nga Industritë Hallall.

Vizita në Panairin e Produkteve Hallall “Albanian Halal Expo”,
do t’Ju ndihmojë t’a njihni më mirë tregun Hallall, dhe të merni vendimet e duhura për investimet e së ardhmes.

Vizitorët profesional te Albanian Halal Expo janë kryesisht nga sektorët e mëposhtëm të biznesit:


 • Fabrikues
 • Import dhe Eksport
 • Distributorë dhe  and Tragtarët e Shumicës
 • Shitësit me pakicë
 • Furnitorët
 • Hypermarkete & Supermarkete
 • Hotelierë dhe Restauratorë
 • Mapot Industriale
 • Ushqimore dhe Dyqane të ndryshme
 • Profesionistë
 • Investitorë
 • Shërbime financiare
 • Institucione Bankare
 • Institucione Qeveritare
 • Shoqata të biznesit
 • Agjentë
 • Media


 

Këta njerëz janë aktorët realë te Tregut të Industrive Hallall.

Albanian Halal Expo do të jetë vëndi i duhur për të shkrirë blerës dhe shitës, prodhues, eksportues, importues, e të tjerë, dhe duke gjetur partnerët e duhur.

Ju do të jeni në gjëndje të merni vendimet e duhura të cilat do t’Ju prijnë drejt përmirësimit të biznesit Tuaj, apo drejt një investimi të ri në Industritë Hallall.RUAJE TË LIRË KËTË DATË – MOS E HUMB KËTË RAST UNIK